Sizden Beklenenler

Koruyucu aile olarak sizden;
* Yanınıza yerleştirilen çocuğun her açıdan sağlıklı gelişimi için gerekli koşulları sağlamanız ve uygulamanız,
* Sağlık Bakanlığının belirlediği aralıklarda çocuk izlem protokollerine göre izlemini yaptırmanız, varsa tedavi planı ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmeniz, uygulanmasında koruyucu aile birimiyle işbirliği içerisinde olmanız,
* Çocuğun yeteneklerinin ve becerilerinin el verdiği ölçüde eğitim ve öğretimi ya da meslek sahibi edindirilmesi için gerekli çabayı göstermeniz,
* Görüştürülmesinde koruyucu aile birimince bir sakınca bulunmaması durumunda çocuğun; anne-babası ve diğer yakınları ile Kurumca uygun görülen şekil ve zamanda görüşmesini sağlamanız,
* Çocuğun kan bağı bulunan ya da eski çevresinden kişilerle il müdürlüğünün bilgisi dışında iletişim kurulmamasını kabul etmeniz,
* Çocuğun karşılanabilir nitelikteki ihtiyaç, istek ve beklentileri ile çocuğu ilgilendiren kararlarda düşüncesini almanız,
* Çocuğun devam edeceği okul, katılacağı kurs, sünnet gibi hayatını etkileyen, değiştiren konularda sorumlu meslek elemanı ile birlikte karar almayı kabul etmeniz,
* Hizmet sürecinde çocukla ilgili oluşan her türlü rutin dışı değişiklikleri ve bunlara ilişkin duyumlarını zaman geçirmeksizin sorumlu meslek elemanına bildirmeniz,
* Koruyucu aile hizmet sürecine ve yerleştirilen çocuklara ilişkin olarak mesleki çalışmaları yürüten meslek elemanlarına gerekli çalışma şartlarını hazırlamakla, periyodik izlemeleri ve mesleki yönlendirmeleri kabul etmeniz,
* Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanması için uygulama planı doğrultusunda işbirliği yapmanız,
* İl müdürlükleri tarafından koruyucu aile konusunda yapılacak eğitim ve çalışmalara katılmayı kabul etmeniz,
* Size teslim edilen çocuğun, il müdürlüğünün uygun görüşü olmaksızın başka bir kişi veya ailenin yanına bırakılarak oturma yerinin değiştirilemeyeceğini kabul etmeniz,
* Telefon değişikliği bilgisini hemen, adres bilgilerindeki değişikliklerini acil durumlar dışında değişiklik gerçekleşmeden bulunduğu il veya ilçede en az 20 gün önce, başka bir il veya ilçeye taşınma durumunda en az bir ay önce il müdürlüğüne bildirmeniz ve taşınma sonrasında da sürekli yerleşim yerini 20 gün içinde bildirmeniz,
* Görev veya tatil amacı ile çocukla birlikte yurt dışına gidilmek istenmesi durumunda,  çocuğun veli ya da vasisinin izni gerektiğinden, yasal işlemlerin tamamlanmasına yetecek süre göz önüne alınarak, en kısa sürede durumu İl Müdürlüğüne bildirmeniz,
* Çocuğun koşullarının değişmesi sonucu il müdürlüğü tarafından hizmet modelinde bir değişikliğe gidilmesinin planlanması halinde, çocuğun yararının gerektirdiği işlemlerin yapılabilmesi için her türlü destekte bulunmanız ve çocuğun ayrılık sürecine hazırlanmasında il müdürlüğü ile iş birliği yapmayı kabul etmeniz,
* Çocuk yerleştirme önerisini geçerli bir mazereti olmaması halinde kabul etmeniz beklenmektedir.

Tüm bu konuların yanı sıra eğer;
Geçici koruyucu aile iseniz,
* Acil koruma gerektiren ve kuruluş bakımına yerleştirilmemiş olup, il müdürlüğü tarafından yerleştirilmek istenen çocukları, mazeretsiz olarak üç defadan fazla olmamak şartıyla günün her saatinde kabul etmeniz,
* İl dışına çıkılması gereken durumlarda önceden il müdürlüğüne bilgi vermeniz,
* Ev koşullarını hizmete uygun olarak düzenlemeniz,
* Geçici statüden vazgeçmek istemeniz halinde bu durumu en az bir ay önceden il müdürlüğüne bildirmeniz,
* Geçici statüden vazgeçmek için dilekçe ile bildirdiğiniz durumu, il müdürlüğünün uygun bulması halinde yanınızdaki çocuklar için kendilerine uygun hizmet modellerine geçişleri sağlanana kadar hizmeti sürdürmeniz beklenmektedir.
Uzmanlaşmış koruyucu aile iseniz,
* Koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanması için ilgili birimlerle işbirliği yapmayı kabul etmeniz,
* Varsa verilen denetim tedbiri hakkında ilgili birimlerle işbirliği yapmanız,
* Hazırlanan uygulama planı, varsa tedavi planı, eğitim tedbiri ile ilgili olarak eğitim planındaki yükümlülükleri yerine getirmeniz, uygulanmasında koruyucu aile birimiyle işbirliği içerisinde çalışmanız beklenmektedir.
 
 
14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Koruyucu Aile Yönetmeliği’nin bazı maddelerine ilişkin olarak uygulamada tespit edilen durumlara ilişkin olarak yapılan değişiklikler 24.01.2015 tarih ve 29246 sayılı Resmi Gazetede “Koruyucu Aile Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.