Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları

Koruyucu ailelere ödenen ücret (10270) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda elde edilen rakamın sırasıyla %50'si, %75'i, %80'i, %85'i ve %90'ı alınarak belirlenmektedir. Harçlıklar ise kuruluş bakımındaki çocuklar için yapılan hesaplama ile belirlenmektedir. Memur maaş katsayısı sırasıyla okul öncesi 0-3 yaş 600, İlköğretim 1-4 ve 5-8. sınıfı 900, Lise ve dengi okul 1200 ve Yükseköğrenime devam edenler için 2000 gösterge rakamı ile çarpılarak bulunan miktar kadar ödeme yapılmaktadır. 2020 yılının Ocak- Temmuz ayları için katsayı: 0,146061

 

Koruyucu Aile Ocak-Temmuz Aylık Ödeme Miktarları

YAŞ OKUL DURUMU

ORANLAR
%

Aylık Bakım Ücreti

GÖSTERGE

Aylık Harçlık

Aylık Bakım+ Harçlık Ortalama

0-3 YAŞ

50

750,02

-

 

 

4-5 YAŞ

75

1.125,03

-

 

 

1-4 ve sınıflar ve  
5-8 sınıflar (6-14 YAŞ (İlköğretim)

80

1.200,04

600

87,64

1287,67

900

131,49

1331,49

15-18 YAŞ (Lise ve Dengi)

85

1275,04

1200

175,27

1450,31

19 +YAŞ 
(Yüksek Öğrenim)​

90

1350,04

2000

292,12

1642,16

            

Koruyucu Aile Sigorta Ödemesi: 941,76

Servis ve kurs ücretlerine ilişkin olarak bulunan ildeki ortalama fiyatlara dikkat edilmelidir.
 
İllerde Valilik tarafından belirlenen rayiç bedel üzerinden ödeme yapılması gerekmektedir