Hizmetin sonlanması gerekli mi?

Hizmet, çocuğun hizmetten yararlanma nedenlerinde oluşan değişiklikler veya sizin durumunuzla ilgili gelişmelerden kaynaklı olarak çocuğun yararı odağında sonlandırılabilir.
Koruyucu aileliğin sonlandırılması yeniden koruyucu aile olamayacağınız anlamına gelmemektedir.
Ancak;
- Yanınızdaki çocuğun ihmal, istismar ve kötü muameleye maruz kaldığının belirlenmesi,
- Sosyal ilişkileriniz açısından toplumun norm ve değerlerine aykırı düşen davranışlarınızın gözlenmesi,
- Fizik ve ruh sağlığınızın, çocuğun bakımını etkileyecek derecede bozulmuş olduğunun Devlet ya da üniversite hastanelerince doktor raporu ile belirlenmesi,
- Çocuğun toplum içinde alacağı konumu olumsuz etkileyecek her hangi bir suçtan ceza almanız,
- Mesleki danışmanlık hizmeti ve yönlendirmelere uygun davranmayarak Kurumla iş birliği yapmamanız,
Konularında tespitler bulunması halinde koruyucu aile statünüz iptal edilir ve yanınıza bir daha çocuk yerleştirilmez.