Değerlendirme Süreci

Koruyucu aile yanına yerleştirme kararının çocuğun yüksek yararı ile uyumlu olması gerekmektedir. Çocuğun gereksinimleri ile koruyucu aile adayının yetenek, deneyim ve uzmanlığının göz önünde bulundurularak yerleştirmenin yapılması çocuğun yüksek yararının sağlanmasında en uygun yöntemdir. Bu, çocuğun aile ile uyuşmazlık yaşamasını ve sürekli koruyucu aile değişikliği yaşamasını engelleyecektir.