Ailenizde yaşayan diğer kişiler

Koruyucu aile olmanız sadece sizi değil evinizde birlikte yaşadığınız diğer aile üyeleri başta olmak üzere akraba ve sosyal çevrenizi de ilgilendirmektedir.
Şöyle ki, çocuğun evde ve çevrede kabul görmesi birlikte yaşamın daha mutlu ve sağlıklı yürümesini sağlayacaktır.