Koruyucu Aile Uzaktan Eğitimi Düzenlendi

 

 

Bakanlığımız tarafından koronavirüs salgını nedeniyle illerde alınan tedbirlerin izlenerek, uygulanabilirliğinin arttırılmasına yönelik planlanan uzaktan eğitimler devam ediyor. 

İlki Genel Müdürümüz Dr. Selahattin Güven  başkanlığında çocuk bakım kuruluşlarına yönelik yapılan eğitimlerin ikincisi, koruyucu aile hizmet modeline ilişkin gerçekleştirildi. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan  COVID-19 salgını nedeniyle getirilen tedbirler ve karşılaşılan sorunların gözden geçirilerek, çözüm önerilerinin ele alındığı koruyucu aile konulu uzaktan eğitime, sahada bu  hizmetleri yürüten idareciler ve ilgili personel katıldı. 

Koruyucu Aile Hizmetleri

Koronavirüs nedeniyle Bakanlığımız tarafından illerdeki çalışma esaslarına getirilen yeni düzenlemeler ve alınan önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirilen koruyucu aile  uzaktan eğitiminde; koruyucu aile yanında bulunan çocukların izlenmesi, engelli çocuklara ilişkin özel ihtiyaçların temini ve takibi, ailelere ihtiyaç duydukları rehberliğin mümkün olduğunca iletişim araçları kullanılarak yapılması gibi konular ele alındı. 

Hizmeti yürütürken uygulanan prosedürlerin koronavirüs nedeniyle alınan önlemlere paralel olarak yürütülebilmesi yönünde alınabilecek ilave tedbirlerin de masaya yatırıldığı eğitimde, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin öneriler kayıt altına alındı.  

EBA Takibi

Okulların kapanması ile derslerine Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu EBA’dan devam eden çocukların durumu da ele alınan önemli konular arasında yer aldı. Koruyucu aile yanında bakılan  çocukların derslerinin takibinin yapılarak  Millî Eğitim Bakanlığı dijital eğitim platformu EBA’dan eğitimlerine kesintisiz olarak devam etmeleri konusunda yapılması gerekenler değerlendirildi.

Ergenlik Dönemine İlişkin Rehberlik 

Koruyucu aile yanında bakılan ve ergenlik döneminde olan çocuklara sunulan psikolojik  destek hizmetinin de ele alındığı uzaktan eğitimde; çocuklarla birlikte,  ihtiyaç duyulması halinde koruyucu aileler  ve yine ihtiyaç duyulması halinde biyolojik ailelerin de  sürece dahil edilmesi konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Süreç içinde bu desteği verecek olan psikolog çalışanlara uzmanlar tarafından hazırlanan öneriler iletildi.

Engelli Çocuklar

Koruyucu aile modelinden yararlandırılan engelli  çocuklara ilişkin yapılması gerekenler de eğitimde  bir başka önemli başlık olarak masaya yatırıldı. Koruyucu aile bakımındaki engelli çocukların durumlarına özgü bakım ve gelişim ihtiyaçlarının yakından takip edilmesi ve gerekli desteğin sağlanması önemle vurgulandı.

Ailelere Rehberlik

Koruyucu ailelerin  çocuklara ilişkin  sağlıklı yaşam planı oluşturmasına destek olunması da eğitimde konuşulan konular arasında yer aldı. Çocukların salgından etkilenmemesi için alınacak önlemler konusunda ailelere bilgilendirme yapılarak, uygulamanın izlenmesi konusunda  çalışanlara bilgi verildi. Ailelerle  irtibatın mümkün olduğunca iletişim araçları ile yapılmasının salgının kontrol altına alınmasındaki önemi de ayrıca vurgulandı.

Eğitim Etkileşimli Yapıldı

Eğitimin soru cevap bölümünde  koronavirüs nedeniyle koruyucu aile hizmetlerinin uygulamalarına  getirilen yenilikler, bunların uygulanmasındaki  kazanımlar ve güçlükler ile sahadan iyi uygulama örnekleri gibi konu başlıkları dile getirildi.

İl Müdürlüklerinde görev yapan  çalışanların, bağlı bulundukları kuruluştaki UZEM kullanıcı isim ve şifresi ile katıldığı eğitim, görüşülen konular hakkında yapılan sunumun ardından, soru cevap şeklinde devam etti. Birimlerde görev yapan personelin koronavirüs nedeniyle geçilen yeni çalışma düzenine adaptasyonunun arttırılmasının hedeflendiği uzaktan eğitimlerin, çocuk alanındaki bütün hizmetleri içerecek şekilde önümüzdeki günlerde de devam ettirilmesi planlanıyor.