“Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı” Gerçekleştirildi…

 “Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı” 25-26 Şubat 2020 tarihlerinde akademisyenler, STK temsilcileri, koruyucu aileler, medya temsilcileri, koruyucu aile alanında görev yapan meslek elemanları, koruyucu aile yanında yetişmiş gençler, bakanlık çalışanları ve ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.
 
Çalıştay’da Ülkemizdeki koruyucu aile uygulamaları, koruyucu aile hizmet modellerinin geliştirilmesi, izlemi ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi değerlendirilerek önerilerde bulunuldu ve raporlar hazırlandı.

Tüm katılımcıların görüşleri dikkate alarak hazırlanan sonuç bildirgesinde 33 öneriye yer verildi.

Bildirgede ön plana çıkan öneriler arasında, "geçici koruyucu aile" modelinin pilot uygulamalarının başlatılması, Koruyucu Aile Mentorlük Sistemi’nin hayata geçirilmesi, koruyucu aile hizmetinin MEB müfredatında yer almasının sağlanması, üniversitelerde koruyucu aile hizmetine yönelik dersler eklenmesi, medyada yer alan dizi ve yapımlarda koruyucu aile hizmetine olumlu şekilde yer verilmesi ve doğru bilgi aktarımının sağlanması, koruyucu aile hizmetine yönelik öykü ve hikayeler içeren belgesellerin yapılması, tecrübeli koruyucu ailelerin illerde oluşturulan koruyucu aile komisyonlarına dahil edilmesi, Ulusal Koruyucu Aile Gününün belirlenmesi ve Koruyucu aile odaklı çocuk koruma sisteminin tüm paydaşlarla birlikte geliştirilmesi yer aldı.