Hangi çocuklar bu hizmet kapsamında koruyucu aileler yanına yerleştirilebilir?

* Öz ailesi bulunan,
* Öz ailesince bir süre için bakılamayan,
* Çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle yitirmiş olan,
* Kız ya da erkek,
* Sağlıklı ya da özürlü,
* Tek ya da kardeş olup, koruyucu aile yanına yerleştirilmeye uygun olduğu meslek elemanları tarafından belirlenmiş çocuklardır.