Çocukların hakları

Koruyucu aile yanında yaşayan bir çocuk olarak;
Hiç kimsenin bana vurmaya, bana bağırmaya, beni incitmeye, bana istemediğim şekilde davranmaya hakkı yoktur.
Kıyafetlerimi seçme ve nasıl giyineceğime karar vermeye,
Sağlıklı bir şekilde beslenmeye ve istediğim yemekleri söylemeye,
Odam bana özel bir yerdir ve buraya benden izinsiz girip eşyalarımı karıştırmamalarını istemeye,
Yaşadığım olayları paylaştığım ve kendilerinden yardım aldığım kişilerin bu olayların gizliliğini koruduklarını bilmeye,
Kendi öz ailemi, önceki sosyal çevremdeki kişileri ve yakınlarımı görmeye,
Eğitim almam konusunda koruyucu ailem tarafından desteklenmeye,
Kendimi hayata hazırlamam için beceri kazanma konusunda koruyucu ailem tarafından desteklenmeye,
Sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlere ve kurslara katılmaya,
Risklere karşı korunabilmem için bilgilendirilmeye,
Sevilmeye ve olduğum gibi kabullenilmeye,
Yararlandığım hizmetler konusunda yapılan planları bilmeye,
Kurumun bana ne tür hizmetler sağladığını bilmeye,
Sağlık hizmetlerini zamanında almaya,
Koruyucu aile yanında sorun yaşadığımda bunu benimle ilgilenen meslek elemanıyla paylaşmaya ve onunla nasıl iletişim kuracağımı bilmeye (telefon, internet, yüz yüze görüşme vb.),
Yaşadığım ev ortamının kurallarını bilmeye HAKKIM VARDIR !!!