Çocuğun sizden önceki ve sonraki çevresi

Koruyucu aile bakımının amacı gerçek anlamda çocuğun gelişimini güçlendirmektir. Toplumla ve kendisiyle barışık bir birey olmasını sağlamaktır. Bu nedenle; Koruyucu ailenin çocuğun geçmiş yaşantısını bilmesi ve bu yaşantısında önemli olan kişilerle iletişimini sürdürmesini kabul etmesi önemlidir. Çocuğun koruyucu ailesi ile kuracağı ilişki, öz ailesiyle yaşadığı deneyimlerden kopuk ve bağımsız olamaz. Muhtemelen öz ailesi ile kurmuş olduğu duygusal bağ onun tüm ilişkilerini etkileyecektir. Bu gerçeklikten yola çıkarak, öz aile-koruyucu aile ve çocuk ilişkisinin kontrollü biçimde sağlanması, çocuğa gelişimini tamamlayabilmesi için ihtiyaç duyduğu sağlıklı ortamı yaratmak amacını taşımaktadır. Çocuğun Koruyucu Aile yanındaki yaşamı; öz ailesi ile yaşamından ve gelişiminden kopuk, yeniden bir doğuş dönemi değildir.
Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar için geçmişinin bilinmesi ve kabul edilmesi daha da önemli hale gelmektedir. Bu dönemin özelliklerine bağlı olarak her çocukta görüldüğü gibi çocukların daha duyarlı ve tepkisel davranışlarının bulunduğu bilindiğinden, çocukların tüm özellikleri ile kabul edildiği ortamları oluşturarak daha mutlu olmaları ve daha sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlamak sizin hoşgörü, sabır ve çabalarınızla gerçekleşecektir.
Nasıl ki çocuk öz ailesiyle birlikte geçirdiği zamanın etkilerini sizinle birlikte yaşarken gösteriyorsa, sizinle yaşantısından da etkilenecek ve bu süreçte edindiği özellikleri gelecek yaşantısında gösterecektir.
Koruyucu aile, çocuğun günlük yaşamında ebeveyn rolünü üstlenir, kurum adına genel bakımından sorumludur; ancak ana-baba hakkına ve sorumluluğuna sahip olmadığı gibi öz ailenin yerini de almış değildir. Genellikle yalnızca belli bir süre çocuktan sorumludur; çocuğun geleceğini planlayamaz. Çocuk üzerindeki kontrolünü öz aile ve kurumla paylaşır. Çocuğun sorumluluğunu almakla kuruma karşı sorumluluğu da yüklenmiştir. Kuruma çocuğun yetiştirilmesi hakkında bilgi vermek durumundadır. Kurum koruyucu ailelere sınırlar, çocuğa nasıl davranacakları ile ilgili kurallar koyar.
Bu kurallar, koruyucu aile ile çocuğun birlikte yaşayacakları süreci en sağlıklı ve keyifle geçirmelerini sağlamak amacını taşır.